Radio Cymru (Dash Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: 05/09/2018 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: 12/09/2018 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: 13/09/2018 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: Cat a Cats - Wrth baratoi i olynu Ifan gyda rhaglen bob dydd Sadwrn, mae Cat a Cats yn ymuno ag Aled.
Aled Hughes: Corgwn Ceredigion - Ar ôl cyhoeddi fideo o'i gorgwn Ceredigion yn gweithio, mae Rhun Fychan yn ymuno ag Aled.
Aled Hughes: Mesur Mynydd - Tydi Fan y Big ym Mannau Brycheiniog ddim yn fynydd erbyn hyn, felly sut mae mesur mynydd?
Aled Hughes: Teclynnau'r 80au - Faint o declynnau'r 80au sydd ganddoch chi? Mae Daniel Glyn wrth ei fodd gyda nhw.
Ar Eich Cais: 09/09/2018 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: Cynghrair y Cenhedloedd - Sylw i gêm gyntaf Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd, a chyfle i edrych ymlaen at yr ail.
Awr Werin Lisa Gwilym: 12/09/2018 - Cerddoriaeth werin.
Awr Werin Lisa Gwilym: Gwilym Bowen Rhys - Rhaglen gyda Gwilym Bowen Rhys, a hynny ar achlysur rhyddhau Detholiad o Hen Faledi.
Benbaladr: 07/09/2018 - Alun Thomas gyda straeon gan Gymry Cymraeg sy'n byw ac yn gweithio mewn gwahanol wledydd.
Beti a'i Phobol: Elin Fflur - Beti George yn sgwrsio gyda'r gantores a'r cyflwynydd Elin Fflur.
Beti a'i Phobol: Elin Fflur - Beti George yn sgwrsio gyda'r gantores a'r cyflwynydd Elin Fflur.
Bore Cothi: 11/09/2018 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: 13/09/2018 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: Cyffesion Saesnes yng Nghymru - Yn cynnwys pennod gyntaf addasiad o Cyffesion Saesnes yng Nghymru gan Sarah Reynolds.
Bore Cothi: Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru - Croeso dros baned gyda Shân, sy'n holi Ann Atkinson am Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.
Bore Cothi: Legins - Gyda legins yn ôl mewn ffasiwn, mae'r steilydd personol Elin Mai yn ymuno â Shân Cothi.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi.
Bore Cothi: Steffan Alun - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi, sy'n cael cwmni'r digrifwr Steffan Alun.
Bwrw Golwg: 09/09/2018 - John Roberts yn trafod herio casineb ar-lein, ac ymweliad Karen Owen â Jerwsalem.
Byd Amaeth: 08/09/2018 - Dei Tomos gyda newyddion a sgyrsiau'n ymwneud â ffermio.
Byd Huw Stephens: 13/09/2018 - Cerddoriaeth yn cynnwys y mix gwaith cartref wythnosol.
Camp Lawn: 08/09/2018 - Chwaraeon pnawn Sadwrn, gan gynnwys Oldham Athletic v Casnewydd a Braintree v Wrecsam.
Camp Lawn: Cymru v Gweriniaeth Iwerddon - Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Gweriniaeth Iwerddon yng Nghynghrair y Cenhedloedd
Camp Lawn: Denmarc v Cymru - Sylwebaeth o Aarhus ar gêm bêl-droed Denmarc v Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd.
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Aberduar, Llanybydder - Saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa ganu yn Aberduar, Llanybydder.
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Aberduar, Llanybydder - Saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa ganu yn Aberduar, Llanybydder.
Co' Bach: Cofiwn: W. J. Gruffydd - Rhaglen o'r archif ddigidol, sef rhifyn o Cofiwn yn canolbwyntio ar W. J. Gruffydd.
Cofio: Medi - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â digwyddiadau ym mis Medi.
Coleg Menai: Trin Gwallt a Therapi Harddwch - Golwg ar drin gwallt a therapi harddwch, trwy lygaid staff a myfyrwyr.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Ceredigion 1868 a Germaine Greer - Trafodaethau ar arwyddocâd etholiad 1868 yng Ngheredigion a datganiadau Germaine Greer.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Pigion Celfyddydol - Sgyrsiau celfyddydol o raglenni blaenorol, yn ymwneud â'r bardd W. B. Yeats a'r Mabinogi.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Rhodri Llywelyn yn cyflwyno - Cerddoriaeth hamddenol, sgwrsio a thrafod, gyda Rhodri Llywelyn yn lle Dewi Llwyd.
Galwad Cynnar: 08/09/2018 - Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth.
Gari Wyn: Glyn Hughes - Sgwrs gyda Glyn Hughes o Langwm, rheolwr cwmni sy'n cyflogi 300 o feddygon yn UDA.
Geraint Lloyd: 12/09/2018 - Cerddoriaeth a sgwrsio, gan gynnwys hanes John Ieuan Jones yn canu draw yn America.
Geraint Lloyd: Alejandro Jones - Ar ôl chwe mis o fyw a chanu yng Nghymru, mae Alejandro Jones yn ymuno â Geraint.
Geraint Lloyd: Ar Log - Cerddoriaeth a sgwrsio, gan gynnwys Gwyndaf Roberts yn sôn am daith ddiweddaraf Ar Log.
Geraint Lloyd: Côr y Cwm - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gan gynnwys cyfle i ddod i adnabod Côr y Cwm.
Geraint Lloyd: Dysgu Cymraeg - Cerddoriaeth a sgwrsio, gan gynnwys Daniela Schlick yn trafod y profiad o ddysgu Cymraeg.
Geraint Lloyd: Gŵyl Feicio Felinwnda - Cerddoriaeth a sgwrsio, gan gynnwys cyfle i edrych ymlaen at Ŵyl Feicio Felinwnda.
Geraint Lloyd: Myfyriwr y Flwyddyn, Sioe Frenhinol Cymru - Yn cynnwys sgwrs gyda Dafydd Davies o'r Parc, enillydd Myfyriwr y Flwyddyn yn y Sioe.
Hwyrnos Georgia Ruth: Banda Bacana - Cerddoriaeth eclectig, a sgwrs gyda Jochen Eisentraut a Ceri Dalton o Banda Bacana.
Hywel Gwynfryn: 09/09/2018 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 05/09/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: 10/09/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: 12/09/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: 13/09/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: Elen Pencwm yn cyflwyno - Cwmni da, cerddoriaeth dda, a chystadleuaeth neu ddwy, gydag Elen Pencwm yn lle Ifan.
Ifan Evans: Phil Gas a'r Band - Cwmni da, cystadleuaeth neu ddwy, a Phil Gas a'r Band yn sgwrsio a pherfformio.
Ifan Evans: Sadwrn Olaf Ifan - Ar ôl dwy flynedd a hanner, dyma Sadwrn olaf Ifan ar Radio Cymru.
John Hardy: 06/09/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 10/09/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 11/09/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: Catrin Heledd yn cyflwyno - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Catrin Heledd yn lle John Hardy.
John Hardy: Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy.
John Hardy: Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy.
John Hardy: Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy.
John ac Alun: 09/09/2018 - Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 05/09/2018 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Gŵyl Rhif 6 - Cyfweliadau a pherfformiadau wedi'u recordio yng Ngŵyl Rhif 6 2018 ym Mhortmeirion.
Manylu: Diogelwch Gwyliau - Yn dilyn marwolaeth yn Sioe Frenhinol Cymru 2017, pa mor ddiogel yw ein gwyliau a sioeau?
Marc Griffiths: 08/09/2018 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
Morfydd Llwyn Owen - Hanes cerddorol a phersonol cerddor a fu farw ychydig cyn ei phen-blwydd yn 27 oed.
Morfydd Llwyn Owen - Hanes cerddorol a phersonol cerddor a fu farw ychydig cyn ei phen-blwydd yn 27 oed.
Penwythnos Geth a Ger: 07/09/2018 - Gethin Evans a Geraint Iwan gyda cherddoriaeth a hwyl ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 05/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 06/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 07/09/2018 - Dylan Jones a Gwenllian Grigg gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 08/09/2018 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn, gyda Gwenllian Grigg ac Elliw Mai yn cyflwyno.
Post Cyntaf: 10/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 11/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 12/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Cyntaf: 13/09/2018 - Dylan Jones a Kate Crockett gyda'r newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt.
Post Prynhawn: 05/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Alun Thomas yn cyflwyno.
Post Prynhawn: 06/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Alun Thomas yn cyflwyno.
Post Prynhawn: 07/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 10/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Owain Clarke yn cyflwyno.
Post Prynhawn: 11/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Alun Thomas yn cyflwyno.
Post Prynhawn: 12/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Aled Huw yn cyflwyno.
Post Prynhawn: 13/09/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gydag Aled Huw yn cyflwyno.
Potes Maip: 07/09/2018 - Plethiad o archif, cyfweliadau cyfredol a cherddoriaeth, gyda Huw Evans yn cyflwyno.
Recordiau Rhys Mwyn: 10/09/2018 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Rhiannon Lewis: 09/09/2018 - Cerddoriaeth amrywiol, gyda'r môr a glan môr yn dipyn o thema yn y rhaglen hon.
Richard Rees: 09/09/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth i helpu i ymlacio ar fore Sul.
Sioeau Cerdd Steffan Rhys: 09/09/2018 - Sylw i sioeau cerdd, a chyfle i glywed cantorion Cymraeg yn perfformio caneuon ohonyn nhw.
Sioeau Cerdd Steffan Rhys: 09/09/2018 - Sylw i sioeau cerdd, a chyfle i glywed cantorion Cymraeg yn perfformio caneuon ohonyn nhw.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Leonard Cohen - Nia Roberts a'i gwesteion yn cofio'r bardd a'r canwr o Montreal, Leonard Cohen.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Penparcau - Golwg ar y bartneriaeth rhwng Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a'r Hwb ym Mhenparcau.
Stori Tic Toc: Cynffon - Stori am Jona yn eistedd yn y bath, a gweld am y tro cyntaf fod ganddo gynffon pysgodyn.
Taro'r Post: 05/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 06/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 07/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 10/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 11/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 12/09/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 13/09/2018 - Alun Thomas gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Tudur Owen: 07/09/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 08/09/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 08/09/2018 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wythnos Fi: Carys Eleri - Carys Eleri sy'n edrych yn ôl ar ei hwythnos hi.
Y Silff Lyfrau: Arwyr a Nostos - Adolygiadau o ddwy gyrfol, sef Arwyr gan Daniel Davies a Nostos gan Aled Jones Williams.
Y Silff Lyfrau: Arwyr a Nostos - Adolygiadau o ddwy gyrfol, sef Arwyr gan Daniel Davies a Nostos gan Aled Jones Williams.
Yn Ôl Mewn 5 Munud: Palas Print - Huw Stephens ar ymweliad â siop Palas Print, Caernarfon, yn sgwrsio â staff a chwsmeriaid.
Yn Ôl Mewn 5 Munud: Siop Clwyd - Huw Stephens ar ymweliad â Siop Clwyd, Dinbych, yn sgwrsio gyda staff a chwsmeriaid.
Yr Oedfa: Newid - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Dorothi Madogwen Evans, Y Bala.
Yr Oedfa: Newid - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Dorothi Madogwen Evans, Y Bala.